Sihitud reklaam

Intrernetireklaam

Tänaseks on sihitud reklaam teie ettevõtte arendamise ja reklaamimise lahutamatuks tööriistaks.

See tööriist võimaldab edastada sihtauditooriumile vajalikku teavet kontekstreklaami kuvamise teel

Reklaami saab seadistada ja käivitada mitmel viisil. See sõltub teie toote või teenuse spetsiifikast, sihtauditooriumist, eelarvest, tähtaegadest ja lõppeesmärkidest.

Таргет
Instagram Bussines

Sihitud reklaam alates 50 eurost

Sihitud reklaami saab käivitada nii üheks päevaks kui ka mitmeks nädalaks või kuuks ning eelarve võib seejuures olla alates 50 eurost ja rohkem, mis pakub omakorda head konkurentsi teistele reklaamikanalitele.

Projekti tasuta analüüs

Meie turundajad koos disainerite ja tekstikirjutajatega aitavad luua sellise reklaamkuulutuse, mis peegeldaks selgelt teie ettevõtte olemust, annaks edasi põhisõnumi ja jääks kõigile lihtsalt meelde!

Meie tehtud sihitud reklaamide näited: